Tencent Cloud hình thành quan hệ đối tác với Chainlink Labs

Vào ngày 31 tháng 5, Tencent Cloud và ChainlinkLabs đã thiết lập quan hệ đối tác. Tencent Cloud cung cấp cho các nhà phát triển Web3 các công cụ như máy ảo đám mây và Dịch vụ đàn hồi Kubernetes. Access. Ngoài ra, thông qua sự hợp tác này, dự án ChainlinkBUILD sẽ nhận được phiếu thưởng dịch vụ Tencent Cloud trị giá 10.000 đô la Mỹ, ưu tiên niêm yết các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường quốc tế Tencent Cloud cũng như lời mời sớm tham gia mạng Tencent Cloud Web3, hội thảo trên web và sự kiện.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr