Swan Chain: Mức sử dụng GPU vượt quá 90% và mức sử dụng CPU ổn định trên 50%

Swan Chain, Chuỗi điện toán AI do Binance, đã công bố dữ liệu mạng mới nhất của mình ngày hôm nay, cho thấy nhu cầu về tài nguyên máy tính của họ tăng trưởng mạnh mẽ. Mức sử dụng GPU của Swan Chain đã vượt quá 90% và mức sử dụng CPU cũng ổn định trên 50%, làm nổi bật hoạt động của các ứng dụng và tương tác trên nền tảng. Mainnet Swan Chain đã được ra mắt vào ngày 1 tháng 7 và các hoạt động khích lệ mainnet dự kiến ​​sẽ được ra mắt vào giữa tháng 7. Giám đốc điều hành Swan Chain, Charles Cao, chia sẻ tại hội nghị EthCC: “Toàn bộ mạng lưới của chúng tôi hiện có 800 GPU và 27.000 CPU. Quy mô mở rộng này là phản ứng trực tiếp với tăng trưởng của thị trường về cơ sở hạ tầng blockchain hiệu suất cao”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr