SushiSwap ra mắt Furo, một nền tảng thanh toán trực tuyến phi tập trung

Nền tảng giao dịch phi tập trung SushiSwap đã chính thức thông báo rằng họ đã ra mắt nền tảng thanh toán trực tuyến phi tập trung Furo để giúp DAO tự động hóa lịch trình thanh toán cho người đóng góp và phân bổ Token. Hiện tại, Furo đã được ra mắt trên các mạng Ethereum, Polygon, Gnosis, Arbitrum, Optimism, GoerliTestNetwork, Avalanche, BSC, Fantom, Harmony, Moonbeam và Moonriver.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr