SushiSwap đề xuất sửa đổi tokenomics để tăng cường áp dụng Uniswap v3

Theo ghi nhận của Tiendientu, DEX SushiSwap sẽ tiến hành bỏ phiếu cộng đồng vào cuối tháng 5 để quyết định có áp dụng tokenomics mới hay không, điều này sẽ thúc đẩy việc áp dụng phiên bản v3 của Uniswap. Nếu được chấp thuận, các thay đổi sẽ bao gồm việc đại tu giao thức “Chef” của giao thức để cải thiện mã làm nền tảng cho các hoạt động của Chef sau vụ tấn công hồi đầu tháng này.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr