Sui sinh thái DEX Cetus Launchpad đã kết thúc, thu hút tổng cộng 108 triệu SUI tham gia

Theo tin tức ngày 10 tháng 5, hệ sinh thái Sui DEXCetus Launchpad đã kết thúc, thu hút tổng cộng hơn 108 triệu SUI tham gia. Theo thông tin trên trang có liên quan, giới hạn cứng của IDO là 800.000 SUI và mỗi CETUS có giá 0,04 SUI, cung cấp 2% tổng số Mã thông báo cho thị trường, 70% số SUI huy động được sẽ được sử dụng làm thanh khoản ban đầu, và 30% SUI Được sử dụng làm phần thưởng đặt cược xCETUS. Cetus là một DEX và giao thức thanh khoản được xây dựng trên chuỗi công khai ngôn ngữ Move (Sui, Aptos), tập trung vào việc xây dựng một giao thức thanh khoản tập trung và một loạt các chức năng phụ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr