Sự thống trị của USDC trên Ethereum ngày càng giảm đi

Theo một báo cáo quan sát về USDC của Messari cho thấy rằng nó đang mất dần sức hút trên thị trường stablecoin. Nhưng mặt khác, BUSD bắt đầu tăng trưởng dần. Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng kèm theo sự xuất hiện nhiều đồng tiền mới bắt đầu gia nhập thị trường, USDC có thể trở nên khó khăn để duy trì vị thế của mình trên thị trường.

Chỉ số kĩ thuật cho thấy USDC không còn đi đúng hướng thống trị của nó trên Ethereum (ETH). Sự thống trị của nó đã giảm 5% kể từ tháng 7. Trong khi đó, BUSD lại tăng 5% so với cùng một mạng trong cùng một khung thời gian.

USDC thống trị vào đầu tháng 7 năm 2022 đạt tới đỉnh và chiếm 44% mạng lưới Ethereum. Tuy nhiên, nó hiện đã giảm xuống 39% tại thời điểm báo chí. Mặc dù đã mất đi sự thống trị trên mạng Ethereum, stablecoin này vẫn hoạt động tương đối tốt trên các chuỗi Layer2.

Có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, USDC đã tăng đáng kể trên L2 Rollups, chẳng hạn như Arbitrum và Optimism. Sự thống trị của USDC trên mạng OP là 58%, trong khi trên Arbitrum là gần 75%.

Mặc dù USDC vẫn giữ được sự thống trị cao trên các giao thức này nhưng lý do cho sự phát triển có thể là do thực tế khá ít stablecoin được sử dụng trên các L2 này.

Khi xem xét sự phát triển mạng lưới của USDC trên nhiều mạng cũng có thể cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tương lai của stablecoin. Như có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, sự tăng trưởng mạng lưới trên cả ba mạng (Xanh lam: Ethereum, Xanh lá cây: Lạc quan và Đỏ: Đa giác) đều giảm trong tháng qua.

Điều này cho thấy rằng số lượng địa chỉ mới giao dịch USDC lần đầu tiên đã giảm. Ngụ ý rằng các địa chỉ mới đang mất dần sự quan tâm đến stablecoin.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua, tốc độ tăng trưởng mạng của USDC trên mạng Polygon đã tăng lên, đây là một dấu hiệu tốt cho USDC.

USDC vẫn đang trên đà phát triển

Bất chấp sự thống trị đầy biến động, USDC nó vẫn đang dẫn đầu về Volume giao dịch. Như có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, USDC chiếm 54,4% volume giao dịch stablecoin tại thời điểm báo chí.

Tại thời điểm viết bài, USDC cũng đứng thứ hai về giá trị vốn hóa thị trường với 45 tỷ USD. Volume của nó cũng ghi nhận mức tăng trưởng 10,39% trong 24 giờ qua.

Mặc dù BUSD cho thấy được một số cải thiện cùng với vốn hóa thị trường stablecoin ở mức 21 tỷ, nó vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp USDT và USDT.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm