2021-07-25 14:48:10

Stone Ridge đăng ký quỹ Bitcoin mới với SEC

Nam Nguyen Nam Nguyen đăng lên Tin thị trường  39

Stone Ridge Asset Management, nhà quản lý đầu tư thay thế đằng sau Tập đoàn Đầu tư Kỹ thuật số New York, đang hướng tới thêm Bitcoin vào quỹ tương hỗ mở Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund.

Giá Bitcoin ổn định khi Stone Ridge theo sau MicroStrategy thu gom 10,000 BTC

Công ty đã đệ trình một bản cáo bạch mới cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và hồ sơ được đăng trên trang web của SEC vào thứ Sáu (24/7). Quỹ là một phần trong danh mục đầu tư của Stone Ridge Trust, một công ty đầu tư mở được đăng ký tại Delaware.

Theo bản cáo bạch, mục tiêu đầu tư chính của Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund là “tăng giá vốn”. Quỹ tìm kiếm sự tiếp xúc với Bitcoin thông qua thị trường hợp đồng tương lai thay vì mua giao ngay.

“Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư chủ yếu bằng cách đầu tư vào các hợp đồng tương lai bitcoin và vào các phương tiện đầu tư tổng hợp – đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào bitcoin (gọi chung là “các khoản đầu tư liên quan đến bitcoin”). Quỹ không đầu tư trực tiếp vào bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác”.


Hồ sơ được thực hiện theo Mẫu N-1A của SEC với mục đích thành lập các công ty quản lý mở, bao gồm cả các quỹ tương hỗ. Về cấu trúc, quỹ rất giống với NYDIG Bitcoin Strategy Fund II được nộp vào tháng 5 năm nay.

Quỹ “dự kiến ​​nắm giữ đáng kể tiền mặt, chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ, chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp” và các tài sản khác. Về khả năng tiếp cận mục tiêu, bản cáo bạch nêu rõ:

“Quỹ tìm cách bỏ vốn vào các khoản đầu tư liên quan đến bitcoin sao cho tổng giá trị BTC mà Quỹ tiếp xúc nằm trong khoảng từ 100% đến 125% tài sản ròng.”

Đầu năm nay, Stone Ridge đã đệ trình một bản cáo bạch cho Diversified Alternatives Fund (Quỹ thay thế đa dạng) – một quỹ tìm cách tiếp xúc với Bitcoin và các tài sản thay thế khác.

Công ty đã mua 10.000 BTC vào tháng 10 năm 2020 như một phần của sáng kiến ​​đầu tư chiến lược. Thời điểm mua trùng với sự bắt đầu của xu hướng tăng kéo dài 8 tháng đối với Bitcoin và đạt đỉnh gần 65.000 đô la vào tháng 5.

Nhiều nhà đầu tư tổ chức đã tiếp xúc với Bitcoin trong năm qua, phản ánh sự chấp nhận chủ đạo rộng rãi và sự thèm muốn ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số. Làn sóng áp dụng thể chế tiếp theo có thể được thúc đẩy bởi các cố vấn tài chính – một nhóm các chuyên gia luôn tìm kiếm những khoảng trời đầu tư mới. Đối với họ, thị trường Bitcoin đã được giảm thiểu rủi ro đáng kể.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục