Spectrum Markets kết thúc Q2 với doanh thu tăng 250% 

Spectrum Markets, một địa điểm giao dịch phái sinh toàn châu Âu, đã báo cáo mức tăng 250% hàng năm trong doanh thu Q2 năm 2022, đạt 879 triệu euro. Đây là một con số kỷ lục hàng quý do nền tảng này tạo ra.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr