S&P Global hạ mức xếp hạng tín dụng của Coinbase (COIN) sau khoản lỗ 1,1 tỷ đô la

Báo cáo mới đây cho thấy S&P Global hạ mức xếp hạng tín dụng của Coinbase (COIN) do hoạt động yếu kém trong quý II năm nay. Gần đây Coinbase đã báo cáo khoản lỗ 1,1 tỷ đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr