Sound Ventures ra mắt quỹ đầu tư AI trị giá 240 triệu USD

Theo ghi nhận của Tiendientu, công ty đầu tư mạo hiểm Sound Ventures đã công bố ra mắt quỹ AI trị giá 240 triệu USD, quỹ này sẽ tập trung đầu tư vào các công ty trí tuệ nhân tạo xây dựng mô hình máy học trên tập dữ liệu lớn. Sound Ventures được thành lập vào năm 2015 và lãnh đạo bởi các đối tác chung là Effie Epstein, Ashton Kutcher và Guy Oseary.

Sound Ventures đã quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản trên nhiều quỹ khác nhau kể từ khi thành lập và đã thực hiện một số khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ qua. Quỹ AI mới của Sound Ventures đã đầu tư vào OpenAI, Anthropic và StabilityAI.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr