Sở Thuế vụ Hoa Kỳ điều chỉnh quy định về thuế cho NFT

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã cập nhận hướng dẫn thuế thu nhập hàng năm trong bản dự thảo hôm thứ Hai, loại bỏ danh mục chịu thuế “tiền ảo” và thay thế bằng thuật ngữ “tài sản kỹ thuật số” và chỉ rõ là bao gồm cả token không thể thay thế (NFT).

Kể từ khi NFT nổi lên vào năm 2021, đã có sự mơ hồ về định nghĩa thuế cho nó. Vài chuyên gia đã đề nghị rằng chúng có thể được phân loại là đồ sưu tầm và do đó, phải chịu thuế suất cao hơn các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, thay vì chung nhóm với các tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, đồ cổ hoặc đá quý, IRS sẽ đánh thuế NFT tương tự với tiền điện tử trong danh mục tài sản kỹ thuật số.

“Các tài sản kỹ thuật số là bất kỳ sự biểu diễn nào của giá trị được ghi lại trên đồ thị tiền điện tử được bảo mật bằng mật mã hoặc bất kỳ công nghệ tương tự nào,” bản hướng dẫn dự thảo viết. “Ví dụ, các tài sản kỹ thuật số bao gồm token không thể thay thế (NFT) và tiền ảo, như tiền điện tử và stablecoin.”

Hướng dẫn khai thuế năm trước của Hoa Kỳ đã định nghĩa “tiền ảo” hẹp hơn như là một token kỹ thuật số “có chức năng như một đơn vị tài khoản, một kho lưu trữ giá trị hoặc một phương tiện trao đổi.”

Theo tài liệu mới nhất, các nhà đầu tư tiền điện tử phải báo cáo thu nhập chịu thuế đối với bất kỳ giao dịch mua bán, trao đổi, quà tặng hoặc chuyển nhượng NFT nào cho thuế năm 2022. Bản hướng dẫn thuế cuối cùng vẫn chưa được tiết lộ, vì vậy các định nghĩa cho tiền điện tử vẫn có thể đang được điều chỉnh.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm