Số lượng tài khoản NEAR đã tăng 32% trong quý thứ ba và quỹ đã đầu tư tổng cộng 39 triệu đô la trong quý thứ ba

NEAR Foundation đã công bố Báo cáo minh bạch thứ hai của NEAR Foundation cho quý 3 năm 2022. Theo báo cáo, số lượng tài khoản trên giao thức NEAR đã tăng từ 15,6 triệu vào cuối quý 2 lên hơn 20,6 triệu vào cuối tài khoản quý III. Ví hoạt động hàng tuần đã tăng lên 280.000 mỗi tuần, tăng từ 26.000 vào cuối quý hai. Số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tuần không thay đổi ở mức 1.100 trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, NEAR Foundation đã cam kết tổng cộng 39 triệu đô la trong quý 3, tiếp tục cam kết cam kết với Quỹ hệ sinh thái trị giá 800 triệu đô la trong quý 1 năm 2021. 10 triệu đô la tài trợ khởi nghiệp trong quý 3 để phân bổ vốn triển khai trên các quỹ đầu tư chuyên dụng trong hệ sinh thái; 26 triệu đô la tài trợ của Quỹ để hỗ trợ các dự án dựa trên NEAR thông qua đầu tư và tài trợ trực tiếp; 3 triệu đô la Được sử dụng để xây dựng Trung tâm Vật lý, Trung tâm Hoa Kỳ Banyan và Trung tâm Balkan .

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr