Số lượng DApp trên Polygon tăng gấp 4 lần trong năm 2022

Số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) trên Polygon, nền tảng mở rộng của Ethereum lên đến con số 37.000, tăng 400% so với đầu năm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr