SlowMist nâng cấp các hạng mục kiểm tra bảo mật ví Web3

Công ty bảo mật mã hóa SlowMist đã chính thức công bố nâng cấp các hạng mục kiểm tra bảo mật ví Web3, bao gồm các hạng mục kiểm tra bảo mật cho ví tiện ích mở rộng trình duyệt, hạng mục kiểm tra bảo mật cho ví di động và máy tính để bàn, nhằm đảm bảo bảo mật ví Web3 nhiều nhất có thể. Bảo mật ở phía khách hàng, giảm nguy cơ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Ngoài ra, nhóm bảo mật SlowMist đề xuất kiểm tra bảo mật quy trình tương tác người dùng, bao gồm: WYSIWYS (những gì bạn thấy là những gì bạn ký); chiến lược AML; chiến lược chống lừa đảo; chiến lược thực hiện trước và các chiến lược khác để chống lại các cuộc tấn công của tin tặc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights