Slow Mist: Atomic Wallet đã bị tấn công vì rủi ro bảo mật tiềm ẩn trong các phiên bản tải xuống lịch sử

Vào ngày 5 tháng 6, 23pds, Giám đốc An ninh Thông tin của SlowMist, đã tweet rằng Atomic Wallet đã chính thức ngoại tuyến khẩn cấp trang tải xuống của cloudflare và trang xác minh sha256sum. 23pds đoán rằng có thể có vấn đề bảo mật trong liên kết tải xuống phiên bản lịch sử. Có những rủi ro bảo mật trong phiên bản đã tải xuống lịch sử. Đồng thời, 23pds cho biết do sự cố ví Atomic nóng, các tài khoản lừa đảo bắt đầu theo dõi lừa đảo và phương thức lừa đảo là ScammingMethods, vui lòng chú ý đến rủi ro tài chính.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights