SHIB quay trở lại top 10 tài sản được tích trữ nhiều nhất trên mạng Ethereum

Theo twitter WhaleStats thì đồng SHIB quay trở lại top 10 tài sản được giao dịch nhiều nhất trong 24H giữa 5000 "cá voi" lớn nhất trên mạng Ethereum.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr