SEC sử dụng phán quyết của Terraform để đề xuất Coinbase từ chối chuyển động sang kế hoạch tấn công

Một hồ sơ gần đây của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện chống lại công ty khai thác tiền điện tử GreenUnited có thể làm sáng tỏ cách họ xử lý vụ kiện chống lại Coinbase. Trong một hồ sơ ngày 4 tháng 8, SEC cho biết tòa án đã bác bỏ lập luận của bị đơn rằng ‘học thuyết về các vấn đề quan trọng’ và điều khoản về thủ tục hợp pháp’ đã ngăn cản SEC cáo buộc rằng tài sản kỹ thuật số của công ty là ‘hợp đồng đầu tư’. Do đó, TerraformLabs có liên quan trong vấn đề này vì nó cung cấp thêm quyền hạn để từ chối ‘học thuyết câu hỏi quan trọng’ và biện hộ thông báo công bằng của bị cáo. Các lập luận mới nhất của SEC có thể làm sáng tỏ cách họ xử lý đề nghị bác bỏ của chính Coinbase, cũng được đệ trình vào ngày 4 tháng 8.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights