SEC Hoa Kỳ đã điều tra Binance.US từ năm 2020

Jinse Finance đã báo cáo rằng các tài liệu tòa án được công bố vào cuối ngày thứ Ba cho thấy Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã điều tra Binance.US ít nhất là từ năm 2020. Trong hồ sơ, cơ quan quản lý đã trình bày chi tiết cách các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm được hàng trăm triệu đô la để trục lợi. Luật sư Colby Steele của SEC cho biết trong hồ sơ tòa án rằng cơ quan này đã ra lệnh điều tra nội bộ và chỉ định các quan chức làm chứng vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Một hồ sơ bổ sung của kế toán SEC Sachin Verma cho biết BAMTrading đã tạo ra doanh thu 411 triệu đô la trong hơn bốn năm một chút, với lợi nhuận gộp là 225 triệu đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights