SEC Hoa Kỳ: Coinbase không có quyền yêu cầu các cơ quan chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ nhất định

Theo Blockworks, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã trả lời đơn khiếu nại trước đây của Coinbase, nói rằng Coinbase không có quyền yêu cầu các cơ quan chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. đạo luật hoặc quy định yêu cầu SEC thực hiện hành động đó trong một khung thời gian cụ thể.” ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng Coinbase đã kiện US SEC, yêu cầu họ đáp ứng các quy tắc cụ thể đối với tài sản kỹ thuật số; vào ngày 4 tháng 5, tòa án đã yêu cầu SEC Hoa Kỳ trả lời đơn kiện của Coinbase về các quy tắc mã hóa trong vòng 10 ngày.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr