SEC đưa ra ba hành vi vi phạm của Coinbase

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex


Trong vụ kiện Coinbase, SEC lập luận rằng Coinbase thông qua nền tảng Coinbase, sử dụng các phương tiện và công cụ của hoạt động thương mại liên bang, gom các lệnh giao dịch từ nhóm người mua và nhóm người bán tài sản mã hóa, các tài sản này được giao dịch như chứng khoán, sử dụng quy tắc giao dịch có kiểm soát để các lệnh mua/bán khớp với nhau theo điều kiện đã được định trước giống như giao dịch chứng khoán. Vì lý do trên, Coinbase yêu cầu phải đăng ký với SEC như một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc hoạt động dựa trên miễn trừ đăng ký, tuy nhiên Coinbase không thực hiện điều này.

Thứ hai, Coinbase thông qua nền tảng Coinbase, Prime và Wallet, sử dụng các phương tiện và công cụ của hoạt động thương mại liên bang để thực hiện giao dịch chứng khoán cho người khác. Do đó, Coinbase bị yêu cầu đăng ký với SEC như một nhà môi giới hoặc hoạt động dựa trên miễn trừ như vậy, nhưng Coinbase cũng không thực hiện điều này.

Cuối cùng, Coinbase, với vai trò là một trung gian, thực hiện thanh toán cho giao dịch chứng khoán tài sản mã hóa trên nền tảng Coinbase. Coinbase cũng đóng vai trò người giữ tài sản chứng khoán, yêu cầu khách hàng gửi tài sản chứng khoán mã hóa của họ vào ví tiền được kiểm soát bởi Coinbase, tạo ra một hệ thống xử lý tập trung cho chứng khoán, trong hệ thống này, việc gửi vào và giao dịch chứng khoán trên nền tảng Coinbase được xem như là có thể thay thế, các tài khoản của khách hàng được Coinbase ghi nợ và tín dụng để thanh toán giao dịch của khách hàng. Do đó, Coinbase bị yêu cầu đăng ký với SEC như một tổ chức thanh toán hoặc hoạt động dựa trên miễn trừ như vậy, nhưng Coinbase cũng không thực hiện điều này

- Advertisement -
Tiền Điện Tử Coinex

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất

Verified by MonsterInsights