Sau BRC-20 và ORC-20, BRC-21 là gì?

- Advertisement -
Tiền điện tử Coinex

Với sự bùng nổ của BRC-20, một số tiêu chuẩn tài sản khác được xây dựng xung quanh mạng Bitcoin cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Vào ngày 7 tháng 5, Alexei Zamyatin, người sáng lập dự án khả năng tương tác chuỗi chéo (cross-chain) Interlay, đã đề xuất ra mắt tiêu chuẩn BRC-21 để giới thiệu các tài sản chuỗi chéo phi tập trung hoàn toàn trên mạng Bitcoin và sử dụng chúng trong Lightning Network .


Interlay Labs cũng đã phát hành tài liệu V 0.1 về Tiêu chuẩn mã thông báo BRC-21. Theo mô tả của tài liệu, nội dung BRC-21 về bản chất vẫn là nội dung BRC-20, nhưng không giống như nội dung BRC-20 được “sinh ra ngoài không khí”, BRC-21 cần được tạo ra bằng cách khóa nội dung ban đầu. (chẳng hạn như ETH , DOT , ATOM, DAI, v.v.), nói cách khác, tiêu chuẩn BRC-21 cung cấp khả năng mint phiên bản BRC-20 ETH, DAI và các tài sản trực tuyến khác trên mạng Bitcoin.

Từ quan điểm kỹ thuật , chuỗi chéo của tài sản BRC-21 chỉ cần dựa vào ba thành phần để hoàn thành và toàn bộ quá trình dự kiến ​​​​sẽ đạt được sự phân cấp hoàn toàn:

Hợp đồng thông minh StartChain : Chịu trách nhiệm xử lý các hoạt động đào tiền xu và mua lại trên StartChain .

Trình chỉ mục tùy chỉnh ( Custom indexer ): Chịu trách nhiệm xác minh việc mint, chuyển, mua lại BRC-21 và các hoạt động khác trên mạng Bitcoin, cũng như trạng thái hợp đồng thông minh trên chuỗi ban đầu .

Chuyển tiếp bitcoin ( BTC -Relay): Là một ứng dụng khách nhẹ trên mạng Bitcoin để đạt được hiệu quả của smartcontract, cần phải xác minh và phân tích các giao dịch bao gồm trên mạng Bitcoin.

Interlay Labs cũng đã trình diễn việc triển khai tài sản BRC-21 trong tài liệu. Cách thiết lập smartcontract trên chuỗi ban đầu tạm thời không được đề cập. Điều đáng chú ý là cách triển khai nó trên mạng Bitcoin.

Nói chung, việc triển khai token BRC-21 tương tự như triển khai token BRC-20, nhưng có một số khác biệt về chi tiết , chẳng hạn như:

Trường “tối đa” được sử dụng để xác định nguồn cung cấp tối đa không còn bắt buộc nữa mà là tùy chọn, vì nguồn cung cấp tối đa của nội dung ban đầu đằng sau BRC-21 thường được xác định trên chuỗi ban đầu và tùy chọn chỉ cung cấp thêm một lớp bảo vệ tai nạn .

Trường “lim” để xác định giới hạn mint đã bị xóa, vì tài sản BRC-21 tuân theo các quy tắc quy đổi và mint nghiêm ngặt, do đó không cần giới hạn số lượng token có thể được mint trong một giao dịch.

Thêm một trường mới “src” để chỉ định chuỗi bắt đầu, có thể là một chuỗi ký tự (chẳng hạn như Ethereum ) hoặc một số (nhưng bắt buộc phải có danh sách bổ sung).

Thêm một trường mới “id” để chỉ định token mục tiêu trên chuỗi bắt đầu và điền vào địa chỉ hợp đồng của token.


Định dạng triển khai nội dung BRC-20

Định dạng triển khai nội dung BRC-21

Đối với các trường hợp sử dụng, Interlay Labs tin rằng mặc dù tiêu chuẩn BRC-21 về mặt lý thuyết có thể giới thiệu nhiều loại tài sản chuỗi khác như ETH, DOT, SOL, v.v. vào mạng Bitcoin, nhưng việc sử dụng tiêu chuẩn thực sự nằm ở việc giới thiệu Tập trung hóa phi tập trung stablecoin và triển khai chúng trên Lightning Network hoặc các giao thức thanh toán khác.

Interlay Labs giải thích thêm rằng các stablecoin phi tập trung như DAI và RAI thường yêu cầu các cơ chế đúc, mua lại và thanh lý phức tạp để duy trì khả năng neo đậu hiệu quả của chúng. Do mạng Bitcoin thiếu khả năng lập trình tự nhiên, các giao thức như MakerDAO không thể triển khai trực tiếp các đồng tiền ổn định như DAI trên mạng Bitcoin và tình trạng này vẫn khó có thể thay đổi trong tương lai.

Interlay Labs tin rằng việc kết nối các tài sản này với mạng Bitcoin ở dạng phi tập trung hoàn toàn thông qua tiêu chuẩn BRC-21, sau đó tận dụng triệt để bản chất phi tập trung của mạng Bitcoin, sẽ tốt hơn là dành nhiều thời gian cho Bitcoin .

Có thể bạn quan tâm

Bài cùng chủ đề

Tiền Điện Tử Coinex

Đọc nhiều nhất