Sàn nền tảng theo dõi danh mục đầu tư NFT thêm hỗ trợ cho mạng Solana

Nền tảng theo dõi danh mục đầu tư NFT Floor đã thêm hỗ trợ cho mạng Solana và những người nắm giữ FloorGenesis có thể trải nghiệm ngay trên Floor. Floor sẽ hợp tác với một số cộng đồng SolanaNFT trong vài tuần tới, với những đối tác đầu tiên được công bố vào ngày mai.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr