Sàn KuCoin có số lượng người dùng mới đăng ký trong năm 2022 đứng hàng đầu

KuCoin có hơn 9,75 triệu người dùng mới đăng ký từ đầu năm nay, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr