Sàn giao dịch KuCoin ra mắt ETF NFT do USDT thống trị

Sản phẩm đầu tư mới của KuCoin nhằm mục đích tăng thanh khoản và khả năng truy cập vào các bộ sưu tập NFT hàng đầu như BAYC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights