Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Miami hoàn tất việc mua lại LedgerX

Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Miami (MIAX), một công ty con của Miami International Holdings, đã hoàn tất việc mua lại LedgerX, một trong những tài sản FTX được tòa án chấp thuận bán vào tháng Giêng. LedgerX là một sàn giao dịch và thanh toán bù trừ được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Giám đốc điều hành của Miami International Holdings (MIH) Thomas Gallagher cho biết trong một tuyên bố rằng việc mua lại LedgerX là “một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi, mở rộng khả năng cung cấp các sản phẩm mới và sáng tạo cho ngành hoán đổi và tương lai.” 

Các bên đã ký thỏa thuận mua MIAX để mua LedgerX vào tháng 4, đang chờ sự chấp thuận của tòa án. FTX cho biết vào thời điểm đó, số tiền thu được từ việc bán sẽ đạt khoảng 50 triệu đô la. Thẩm phán Tòa án Phá sản Hoa Kỳ John Dorsey cho Quận Delaware đã phê chuẩn thỏa thuận này vào ngày 4 tháng Năm.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr