Ripple thông báo mở rộng sang Dubai

Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse đã thông báo rằng Ripple sẽ mở rộng sang Dubai. Các yếu tố chính để chọn Dubai là cơ sở người tiêu dùng và sự phát triển theo quy định ở Trung Đông. Do quy định địa phương rõ ràng và cơ sở người dùng ngày càng tăng, Ripple sẽ di chuyển đến Dubai. Theo các báo cáo được tiết lộ trước đây của Ripple, công ty mã hóa đã chi hơn 200 triệu đô la cho các thủ tục pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr