Ripple: DeFi đang thiếu ứng dụng bức phá thu hút người dùng

Ông chia sẻ mọi người đều muốn DeFi phát triển nhưng hiện tại chưa có ứng dụng nào thực sự bức phá bởi các nhà đầu tư đã quen với cách vận hành DeFi hiện tại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr