Ripple bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho chi nhánh tại Toronto (Canada)

Trước đó vào ngày 22/6 thì Ripple tiết lộ sẽ mở chi nhánh tại Toronto (Canada) và họ bắt đầu tuyển dụng nhân sự từ bây giờ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr