Revuto sẽ mở bán tài khoản Netflix và Spotify trọn đời thông qua NFT

Revuto, nhà cung cấp tài khoản công bố mô hình đăng ký mới cho Netflix và Spotify thông qua RevolutionNFT, sẽ có tổng cộng 10.000 tài khoản được đăng ký.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr