Quỹ Arbitrum Hỗ Trợ Tài Chính Cho 13 Dự Án Trong Tháng 5

Arbitrum tweet rằng nền tảng của họ đã hỗ trợ tài chính cho 13 dự án trong tháng 5. Trong đó bao gồm: DODO (giao thức giao dịch Web3), Double (tập trung vào các vấn đề thanh khoản), DeSyn Protocol (giao thức quản lý tài sản DeFi), Panoptic (tập trung vào việc đưa giao dịch quyền chọn vào tài sản crypto ), Native (cung cấp lớp thanh khoản thống nhất), Catalyst ( Thanh khoản tức thì thông qua trao đổi chuỗi Chuỗi ), Blade Games (công cụ trò chơi ZK Onchain mô mô-đun), ZTX (nền tảng P2E), Mithraeum (trò chơi chiến lược trên Chuỗi), DUPER (trò chơi chiến tranh xã hội trên Chuỗi), Miki (đơn giản hóa Chuỗi giao dịch) giao diện trừu tượng Chuỗi), Blade Labs (giải pháp đánh dấu) và TAKADAO (gây quỹ cho cộng đồng).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr