2021-06-05 11:47:47

Project Ark có kế hoạch sử dụng Chainlink VRF để phân phối NFT

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  14

Tiendientu.net, nền tảng blockchain Project Ark sẽ sử dụng Chainlink VRF để phân phối NFT phiên bản giới hạn cho những người ủng hộ phong trào bảo vệ động vật và môi trường. Về lâu dài, nền tảng có kế hoạch sử dụng Chainlink để tạo NFT động.
                   /upload/images/tin-tuc/fvqlct8u0502jodxwuvji1flmlrs.png

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục