Planetarium Labs huy động thành công 32 triệu USD trong vòng Series A

Nền tảng trò chơi Web 3 Planetarium Labs thông báo huy động thành công 32 triệu đô la trong vòng Series A do Animoca Brands dẫn đầu, với sự tham gia của Samsung Next, Krust Universe, Kakao và WeMade. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr