PieDun: LW token trên BSC bị tấn công và mất khoảng 50.000 USD

Vào ngày 12 tháng 5, theo cảnh báo và theo dõi sớm của Paidun, mã thông báo LW trên BSC đã bị tấn công, thiệt hại 48.415 USDT và giá của mã thông báo LW giảm mạnh 69%. Kẻ tấn công đã chuyển khoảng 150 BNB sang TornadoCash.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr