Phó Chủ tịch Fed kêu gọi đẩy nhanh khung quy định tiền điện tử

Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hôm nay đã phát đi lời kêu gọi đẩy nhanh hành lang pháp lý cho lĩnh vực tiền điện tủ vì nhiều nhà đầu tư đã phải hứng chịu tổn thất đáng kể gần đây.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr