Phí mạng Ethereum tăng vọt 153% trong một tháng

Theo ghi nhận của Tiendientu, sau khi thực hiện nâng cấp Shapella vào ngày 12/4, phí mạng Ethereum đã tăng mạnh.

Cụ thể, phí giao dịch mạng Ethereum đã tăng hơn 153% trong 30 ngày qua, từ mức phí trước đó là 4,65 USD cho mỗi lần chuyển lên 11,80 USD tại thời điểm báo chí. Dữ liệu nêu bật sự gia tăng lớn về chi phí liên quan đến các giao dịch trên mạng Ethereum, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain.

Hơn nữa, kể từ hard fork Shapella của mạng Ethereum, Arbitrum, giải pháp mở rộng Ethereum Layer-2, đã xử lý 1,1 triệu đến 1,5 triệu giao dịch mỗi ngày, trong khi đối thủ cạnh tranh là Optimism chỉ đạt 240.000 đến 550.000 giao dịch mỗi ngày. Ngoài ra, phí giao dịch trung bình của Arbitrum là 0,368 USD mỗi lần chuyển, trong khi phí giao dịch trung bình của Optimism cao hơn với 0,682 USD mỗi giao dịch.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr