Phí giao dịch trên chuỗi bitcoin giảm 90%

Ngày 7 tháng 5 năm 2023, mạng Bitcoin đã gặp sự cố do 500.000 giao dịch chưa được xác nhận, gây ra tắc nghẽn lớn trong hệ thống. Tuy nhiên, tin tốt là tình trạng tắc nghẽn hiện đã được loại bỏ và phí trên chuỗi đã giảm đáng kể, hiện giảm xuống dưới 5 đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hơn 300.000 giao dịch chưa được xác nhận đang chờ được xác nhận và 185 khối cần được khai thác để xóa các giao dịch đang chờ xử lý. Chỉ vài ngày trước, vào ngày 8 tháng 5, phí giao dịch trung bình tăng vọt lên 31 đô la cho mỗi lần chuyển. Tuy nhiên, tính đến hôm nay, thỏa thuận ưu tiên cao chỉ là 3 đô la.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr