2021-07-22 11:11:26

Paxos lần đầu tiên công bố chi tiết dự trữ của stablecoin PAX và BUSD

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  10

Tiendientu.net cập nhật, lần đầu tiên, Paxos đã công bố chi tiết dự trữ của các stablecoin PAX và BUSD của mình. Kể từ ngày 30/06/2021, khoảng 96% dự trữ được giữ dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền, trong khi 4% được sử dụng để đầu tư vào tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Tất cả số dư tiền mặt của Paxos được gửi vào các tổ chức lưu ký tại Hoa Kỳ và tất cả các khoản tương đương tiền của Paxos được gửi vào tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ hoặc các thỏa thuận mua lại qua đêm có thời hạn từ 3 tháng trở xuống. Như vậy, 4% dự trữ còn lại là tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ được phân loại riêng biệt, vì những tín phiếu Kho bạc này còn bốn tháng nữa mới hết hạn và tất cả chúng sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2021. 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục