Paradigm đã đệ trình một bản tóm tắt amicus để ủng hộ vụ kiện của Coinbase chống lại SEC

Người đứng đầu mảng pháp lý của Paradigm, Rodrigo, đã tweet rằng Paradigm đã gửi một bản tóm tắt amicus để hỗ trợ cho vụ kiện của Coinbase, nhằm mục đích buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phải kiến ​​nghị về việc ban hành quy tắc đang chờ xử lý của công ty. Rodrigo cho biết SEC có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cho phép các cá nhân tuân thủ luật pháp và đưa ra quan điểm của mình trước sự giám sát tư pháp. ForesightNews trước đây đã báo cáo rằng vào ngày 4 tháng 5, tòa án đã yêu cầu SEC Hoa Kỳ trả lời đơn kiện của Coinbase về các quy tắc mã hóa trong vòng 10 ngày.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr