PancakeSwap hợp tác với Binance Earn để cung cấp tích hợp đặt cược thanh khoản cho WBETH

Vào ngày 29 tháng 4, theo thông báo chính thức, PancakeSwap đã hợp tác với BinanceEarn để cung cấp tích hợp đặt cược thanh khoản cho WBETH (WrappedBeaconEthereum) Token. Người dùng PancakeSwap có thể chuyển đổi ETH trực tiếp sang WBETH để nhận phần thưởng cam kết ETH và sử dụng WBETH để chuyển, giao dịch và sử dụng trên các nền tảng khác. WrappedBeaconEthereum (WBETH) là một Mã thông báo phái sinh đặt cược thanh khoản, đại diện cho ETH đã cam kết và phần thưởng của nó. Nó là một phiên bản bao bọc của BETH, được tạo bởi BinanceEarn và có sẵn trên chuỗi Ethereum và BNB.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr