Pac Finance Sắp Ra Mắt Token PAC Gốc Cùng Chương Trình Airdrop Hấp Dẫn

Pac Finance, giao thức cho vay DeFi trên mạng Arbitrum, vừa chính thức ra mắt Token gốc PAC mang tên Pac Income Token.

Điểm nổi bật:

  • Phân bổ Airdrop: Một phần PAC sẽ được phân bổ cho người dùng dựa trên điểm tích lũy và 90% doanh thu giao thức sẽ được chia sẻ với những người nắm giữ pLP.
  • Kiếm Điểm Pac: Người dùng có thể kiếm điểm Pac bằng cách cung cấp và vay tài sản trên Pac Finance. Số điểm và thời gian nắm giữ sẽ quyết định tổng số điểm được nhận.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr