2021-07-20 15:07:50

Optimum Mining Host, một công ty lưu trữ máy khai thác, có kế hoạch chuyển một triệu máy khai thác Bitcoin sang Canada

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  10

Theo tiendientu.net, vào ngày 20/07/2021, công ty lưu trữ máy khai thác Optimum Mining Host có kế hoạch chuyển một triệu máy khai thác bitcoin từ Trung Quốc sang Canada trong 24 tháng tới với sự trợ giúp của BlackRock Petroleum. Trong tuyên bố, BlackRock và Optimum Ming Host đã phác thảo số lượng và sự phân bố của các máy khai thác. Các máy khai thác cấp triệu sẽ được đặt tại ba địa điểm ở Alberta, Canada. Sau khi hoàn thành giao dịch được công bố gần đây, nó sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của BlackRock, đồng thời sử dụng các trang web liên quan để lưu trữ và vận hành 200.000 trong số hàng triệu máy khai thác. 300.000 đơn vị còn lại sẽ được đặt tại địa điểm thứ hai ở Alberta, và 500.000 đơn vị cuối cùng sẽ được đặt tại địa điểm thứ ba trong tỉnh. Vị trí cụ thể sẽ được xác định ngay sau khi kết thúc đàm phán.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục