OpenSea nới lỏng hình thức xử phạt khi tiêu thụ NFT bị đánh cắp

Nhân viên hỗ trợ của OpenSea đã khuyến nghị người dùng nếu mua phải NFT bị đánh cắp thì hãy bán trên thị trường khác ngoài OpenSea. Chưa biết đây là giải pháp chung của OpenSea hay chỉ là của một vài người hỗ trợ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr