OpenAI nhận được cảnh báo từ cơ quan quản lý Nhật Bản về việc thu thập dữ liệu

Jinse Finance báo cáo rằng các quan chức Nhật Bản bắt đầu thắt chặt lập trường về trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi các cơ quan quản lý quyền riêng tư địa phương cảnh báo công ty mẹ ChatGPT về các phương pháp thu thập dữ liệu của họ. Vào ngày 2 tháng 6, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu OpenAI giảm thiểu lượng dữ liệu nhạy cảm mà nó thu thập cho mục đích học máy. Ngoài ra, nó nhấn mạnh rằng nó không nên được thực hiện mà không có sự cho phép của mọi người. Ủy ban cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng các mối quan tâm về quyền riêng tư với việc chừa chỗ để thúc đẩy các lợi ích tiềm năng của AI, chẳng hạn như thúc đẩy đổi mới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights