OKX Ventures đầu tư chiến lược vào AlienSwap NFT Marketplace

Theo ghi nhận của Tiendientu, OKX Ventures công bố khoản đầu tư chiến lược vào AlienSwap NFT Marketplace, với số tiền không được tiết lộ.

Khoản tài trợ mới sẽ được sử dụng để mở rộng đội ngũ kỹ sư, phát triển các sản phẩm giao dịch và công cụ thanh khoản NFT sáng tạo. AlienSwap là một nền tảng NFT cung cấp công cụ tổng hợp NFT, với khối lượng giao dịch tích lũy trên 50 triệu USD.

Nhà sáng lập OKX Ventures, Dora, cho biết: “Tổng số giao dịch NFT vào năm 2021 đạt khoảng 20 tỷ USD. OKX Ventures lạc quan về sự phát triển lâu dài của thị trường NFT và đã triển khai một số dự án NFT. Dự kiến ​​khoản đầu tư này có thể giúp AlienSwap trở nên hiệu quả hơn. Thị trường NFT đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp tiền điện tử.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr