Oasis x Meta xây dựng nền tảng bảo vệ thông tin người dùng Instagram

Oasis Labs hợp tác với Meta xây dựng nền tảng sử dụng tính toán đa bên an toàn (SMPC) để bảo vệ thông tin người dùng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr