Nhà sản xuất máy khai thác bitcoin MicroBT phát hành ba máy khai thác mới

Theo CoinDesk, nhà sản xuất máy khai thác Bitcoin MicroBT đã phát hành ba máy khai thác mới tại hội nghị Bitcoin2023 ở Miami: WhatsMinerM53S++, M50S++, M56S++. WhatsMiner M53S++ có thể cung cấp sức mạnh tính toán 320TH/s với hiệu suất 22J/T; M50S++ được thiết kế để làm mát bằng không khí với sức mạnh tính toán 150TH/s và hiệu suất 22J/T; M56S++ được thiết kế để làm mát ngâm với máy tính công suất 230TH/s, hiệu quả là 22J/T.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr