Nhà phát triển STEPN lên kế hoạch MMO xã hội Gas Hero

Theo Decrypt, nhà phát triển FindSatoshiLab của STEPN có kế hoạch ra mắt trò chơi MMO xã hội “GasHero”, sẽ ra mắt vào cuối năm nay và sử dụng mã thông báo GMT của STEPN làm mã thông báo trò chơi. “GasHero” sẽ lấy bối cảnh ở thế giới tương lai và sẽ kết hợp các yếu tố chiến đấu và chiến lược.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr