Nhà phát triển chính của Dogecoin: Có thể thoát khỏi quá trình phát triển Dogecoin nếu tìm kiếm sự chuyển đổi sang sự đồng thuận của PoS

Mishaboar, một người đóng góp xuất sắc và là nhà phát triển chính của Dogecoin (DOGE), đã công khai ám chỉ rằng nếu anh ấy tìm cách chuyển sang cơ chế đồng thuận PoS, anh ấy có thể rút khỏi sự phát triển của Dogecoin. Trong tuyên bố này, Mishaboar đã thu hút sự chú ý đến mối quan tâm chung của ông về cơ chế PoS. Ông nói rằng nhiều chuỗi PoS đã không đáp ứng được kỳ vọng, có xu hướng tập trung hóa hoặc gặp sự cố nghiêm trọng hoặc trở nên khó sử dụng. Ngoài ra, Mishaboar cũng nhấn mạnh những khó khăn tiềm tàng mà các phương pháp PoS có thể đặt ra và những thách thức về quy định có thể phát sinh khi phần lớn nguồn cung cấp mã thông báo được nắm giữ bởi các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights