2021-07-18 08:02:03

Người sáng lập AAVE: DeFi cần sản xuất nhiều nội dung giáo dục hơn

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  13

Tiendientu.net, vào ngày 17 tháng 7, Stani Kulechov, người sáng lập AAVE, đã đăng lại báo cáo của Wall Street Journal về DeFi (và thỏa thuận Aave) trên Twitter. Ông nói rằng không gian này cần tạo ra nhiều nội dung giáo dục hơn như một hoạt động cộng đồng để giải thích DeFi là gì và tại sao tài chính không được phép và minh bạch lại sự quan trọng của DeFi đối với tương lai của nước Pháp. 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục