Người phát ngôn của Binance: Khoản đầu tư 500 triệu USD của Binance vào Twitter vẫn không thay đổi

Theo BigCryptoAlert trên Twitter vào Chủ nhật, Giám đốc điều hành Binance CZ đã hủy bỏ sự chú ý của anh ấy đối với Musk trên Twitter. Không rõ tại sao CZ chọn bỏ theo dõi Musk. Người phát ngôn của Binance cũng từ chối bình luận về động thái này, nhưng người phát ngôn của Binance nói rằng khoản đầu tư 500 triệu đô la của Binance vào Twitter năm ngoái vẫn không thay đổi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr